Đổi trả hàng

1/ Các trường hợp đổi trả:
Hàng lỗi do Linhcam, lỗi trước khi đến tay khách hàng.

2/ Điều kiện đổi trả:
Khách hàng chưa can thiệp bất cứ gì đến sản phẩm.